O SPOLEČNOSTI

Jsme společnost zabývající se investiční a obchodní činností v oblasti obnovitelných zdrojů. Zakladatelé mají mnohaleté zkušenosti o které se rozhodli podělit s drobnými investory za účelem zvýšit celkovou ziskovost. Našim cílem je provozování vodních a solárních elektráren a také v budoucnu větrných parků. Investice plynou do reálně fungujících projektů, které slouží jako podkladové aktivum a výsledky jsou prověřeny energetickým auditem. Výnosnost našich mix projetů se pohybuje v rozmezí 10-25 %. Výnosy jsou zajištěny státem či garantovanou cenou silové elektřiny.

Naše projekty jsou pojištěny proti nepředvídatelným událostem a také pro případy výpadku výroby. Elektrárny jsou pod stálým monitoringem a případné poruchy jsou řešeny v nejkratších možných termínech a tím je eliminováno riziko ztrát.

REKONSTRUKCE

Rekonstrukce provádíme sami. Jde hlavně o modernizaci a perfektní funkčnost všech stávajících zařízení kvůli co nejefektivnějšímu využití jejich potenciálu.

PROVOZ

Provoz a údržbu provádíme na všech našich projektech sami, díky letitým zkušenostem našich spolupracovníků a podle všech zákonem daných podmínek.

Budoucnost začíná dnes

Nabíjecí stanice pro elektromobily

V rámci našich hlavních projektů se zaměřujeme především na obnovitelné zdroje energie a to malé vodní elektrárny, fotovoltaické elektrárny a větrné elektrárny.

Nyní jsme však zařadili do portfolia i další projekty, jeden z nich je kompletní realizace auto nabíječek na nejfrekventovanějších místech ČR- E-station.

Síla vody

Malé vodní elektrárny

Vodní elektrárny se řadí mezi oblíbené zdroje obnovitelné energie, což je dáno využíváním hydrologického cyklu, neboli stálého koloběhu vody na Zemi.

Vodní elektrárny neprodukují při výrobě elektřiny žádné emise a jsou tedy vhodným energetickým zdrojem v moderním pojetí energetiky, které se vyznačuje snahou o snížení emisí skleníkových plynů. Je možné je konstruovat od těch nejmenších průtočných elektráren o výkonech v jednotkách kW až po megalomanské přehradní elektrárny s výkony stovek MW. Navíc se pyšní relativně stabilní dodávkou elektrické energie do sítě oproti výše zmiňovaným obnovitelným zdrojům. Ve vodních elektrárnách je využíváno energie vodních toků v podobě kinetické energie.

Síla vody

Naše elektrárny

Sluneční energie

Solární parky

Slunce zásobuje povrch České republiky slunečním zářením a díky fotovoltaickým elektrárnám dokážeme toto záření přeměnit na energii elektrickou.

Fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 1 000 kW dokáže za rok vyrobit okolo 1 000 MWh, což pokryje spotřebu asi 1 000 domáctností. Nicméně záleží na konkrétní lokalitě, kde je zdroj energie umístěný. Intenzitu a dobu slunečního záření ovlivňuje nadmořská výška, oblačnost a další lokální podmínky jako jsou časté ranní mlhy, znečištění ovzduší či úhel dopadu slunečních paprsků. Naše společnost kompetentní profesionální tým, který je schopen posoudit všechny aspekty plánované akvizice a zajistit, že budou do portfolia zařazeny pouze vysoce výnosové fotovoltanické elektrárny.

Sluneční energie

Plánované akvizice

Připravujeme!

Více Informací Již Brzy

Neviditelná síla

Větrné parky

Větrné elektrárny v České republice pokrývají spotřebu pouze z 1 % celkové spotřeby.

V praxi není možné, aby veškerá energie větru byla využita. Vyplývá to ze zákona o zachování hmoty. Množství vzduchu, které dosedne na lopatky větrné turbíny, je musí následně opustit. Bentzovo pravidlo udává maximální využití energie větru ve větrné turbíně, které dosahuje 59 % veškeré kinetické energie proudícího vzduchu skrz turbínu. Následně je nutné přičíst ztráty třením a odporem listů rotoru, převodové ztráty a ztráty v generátoru a měniči. Účinnost současných větrných elektráren se poté pohybuje mezi 75-80 % Bentzova limitu.

AKTUALITY

Informace a zajímavosti ze světa energií.

CENTRÁLA

 Výstaviště 405/1, 60300, Brno 
 +420 724 067 765
 office@co-e.cz

Adresa provozovny a sídla dceřiných společností Co&E Oze s.r.o. a Co&E servisní s.r.o. je
Výstaviště 1, Brno 603 00 v Bauerově zámečku.