MVE I

Malá vodní elektrárna spuštěna v roce 1942 s instalovaným výkonem 160 KWh, osazena Francisovou turbínou.

V současné době prochází elektrárny MVE I a MVE II modernizací a automatizací. Elektrárny jsou napojeny do LDS (Lokální distribuční sítě) a dodávají čistou energii 24 domácnostem a 31 podnikatelským subjektům jako jsou např. AEG ID s.r.o. a MLB Electronics s.r.o. a další. Přebytky energie jsou dodávány do distribuční sítě ČEZ.

  • Akvizice
    Jaro 2018
  • Kategorie
    Malé vodní elektrárny
  • Lokalita
    Vrchlabí